Vasárnapi áhítat 09.20

Kedves Testvérek!

Szeretnénk minden vasárnap  a templomban istentiszteletet tartani 10.00-tól.
A templomi istentiszteletet kizárólag a higiéniai előírások és a nyitással kapcsolatos egyéb rendeletek betartásával tarthatjuk meg. Ezért elkészült az egyházközség Védekezési Szabályrendelete. Esetleges könnyítésekről pár hét elteltével fogunk dönteni, ha a járványhelyzet úgy engedi. E döntésig a védekezési szabályzatunkhoz szeretnénk magunkat tartani.
Szeretettel kérünk mindenkit e szabályzat betartására, mert ez feltétele annak, hogy biztonsággal megnyithassuk templomunkat istentiszteleti alkalomra, hiszen a járványnak még nincsen vége!
A szabályok betartásával maximum 40 fő tud biztonsággal részt venni az alkalmon.
Gyermek foglalkozást nem tartunk, az emeleti gyermek órás és babaszobát nem használhatjuk a parókia udvart és berendezéseit sem.
Ez a nyitás nem felhőtlen!
Kérjük,hogy 65 év felett vagy, ha betegek vagyunk-veszélyeztetettek illetve a velünk egy háztartásban élők között veszélyeztetettként/krónikus beteg, kismama/él felelősséggel gondoljuk át az istentiszteletre jövés illetve távolmaradás lehetőségét!
Olvassuk át és adjuk- tovább ezt az információt
és mindenki szeretetteljes felelősséggel döntsön az istentiszteletek látogatását illetően!

Aktuális vasárnapi igehirdetés/áhítat a prédikációknál található, meghallgatható.

Az Érd Tv műsor rendjében továbbra is lesznek áhítataink, melyek megtekinthetőek az adások idején. Az igehiretés elérhető lesz az erdmost.hu oldalon. Az Érd TV linkre kattintva az Érdmost Youtube csatorna “Hit és Lélek” lejátszási listájában, valamint a Facebookon is.

A megkezdett online alkalmainkat szeretnénk folytatni, Ifi, Bibliaóra, Házaskör.

Fontos információk

“Kedves Testvérek!
A hazánkat is elért koronavírus-járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban és ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat.
A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. Elfogadjuk azon egyházközségek döntését, amelyek már március 15-én sem tartanak istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt kérjük, hogy ne legyen úrvacsoraosztás, kézfogás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban legyenek egymástól, és a létszám ne haladja meg a kormány által közösségi alkalomra meghatározott 100 főt.
A lelkészektől változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy hol tudnak segíteni a rászorulóknak: bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére – beleértve adott esetben az önkéntes karantént – vegyük nagyon komolyan, és ezek megtartására kérjünk másokat is.
Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk számos konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és rendvédelmi, valamint egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni.
Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az élet Urának engedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez (Róm 12,1).
Erős vár a mi Istenünk!
Budapest-Győr, 2020. március 14.
Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök”
Ennek értelmében hétközi és hétvégi alkalmainkat nem tartjuk meg. Kérjük a testvéreket, hogy a folyamatos tájékoztatást kövessék a gyülekezet honlapján.

COVID-19

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2Tim 1,7

Kedves Testvérek!

 Felelősségünk van abban, hogy megértsük és megértessük: a koronavírus járvány terjedése miatt hazánkban is rendkívüli jogrend van érvényben, a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki   A veszélyhelyzet kihirdetésének célja  a járvány terjedésének megfékezése és a MEGELŐZÉS.

 A kormány intézkedéseinek betartása mindenkinek állampolgári kötelessége és felelőssége, melyek engedelmességre hívnak, ez egy próba számunkra is! 

A vasárnapi istentiszteleteken és egyéb alkalmainkon mindenki a saját felelősségére, józan belátása és egyéni felelősségvállalása alapján vegyen részt. A kormány utasításaira figyelve, azokat betartva tartjuk alkalmainkat!

Pánik helyett a higgadt, felelősségteljes hozzáállásra, türelemre, imádságra-BÖJT-re van szükségünk.
Isten kezében vagyunk mindannyian. 

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ézs 43,1″

Szeretettel:

Az egyházközség elnöksége

 

koronavirus_tajekoztato_nyomtathato koronavirus_vedje_magat_nyomtathato