Választási hírlevél 2018

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába!” (Mt 9,37-38)

Egyházközségünkben a következő időszakban – zsinati törvényeinkkel összhangban – tisztújító választás lesz.

2018. január 11-én a presbitérium előkészített a választásokat, határozott a presbitérium létszámát illetően, és meghatározta a tisztújítás ütemezését.

 • 2018-01-14 – Egyházközségi közgyűlés – jelölőbizottság választása
 • 2018-02-11 – Jelölési határidő: a gyülekezeti tagok eddig az időpontig jelölhetnek a különböző tisztségekre a jelölőbizottság tagjainál.
 • 2018-03-08 – Presbiteri ülés – a jelöltek listájának véglegesítése és a 2017-es zárszámadás elfogadása.
 • 2018-03-11 – A jelöltek bemutatkozása az istentiszteleten.
 • 2018-03-18 – Egyházközségi választó közgyűlés.
 • 2018-03-25 – Az új tisztségviselők beiktatása az istentiszteleten
 • 2018-03-26 – Az új presbitérium első ülése – a 2018. év költségvetésének elkészítése-elfogadása

A választást jelölési eljárás előzi meg. A tisztújítás azt jelenti, hogy a 6 éves mandátum leteltével, minden tisztségre újra szükség jelölni. Minden egyházközségi tag jelölhet. Jelölését a jelölő bizottság tagjainál teheti meg személyesen.

A jelölőbizottság tagjai: KISSNÉ NYÉKI ERIKA – elnök; NÉMETHNÉ TÓTH CSILLA, NAGYPÁL GÉZA, LABOSSA PÉTER.

A jelölő bizottság gyűjti össze a jelöléseket, elberszélget a jelölttel és írásban nyilatkozatot kér tőle, hogy vállalja-e az adott tisztségre a jelöést, és azt, hogy a tisztéggel járó gyülekezeti képzésen, illetve csendesnapokon-heteken is érszt fog venni. A jelöltek listáját a presbitérium véglegesíti, majd így kerül sor a választó egyházközségi közgyűlésre.

A következő tisztégekre várjuk a jelölést:
Tisztségviselők
: felügyelő, felügyelő helyettes, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor, számvevőszéki elnök;
Presbiterek: 7 presbiter, 2 számvevőszéki tag.

A tisztségviselők tagjai a presbitérumnak, a számvevőszéki tagok tanácskozási joggal vannak jelen. Az egyházmegyei közgyűlési küldöttet a presbitérium a tagjai közül fogja megválasztani.

Milyen szempontok alapján jelöljünk, válasszunk?
Imádságos szívvel, igei alapokon döntsünk! Olvassuk el, és szívleljük meg a következő igeszakaszokat: Tit 1,5-9; 1Tim 3,1-13. Presbiteri ülésen közösen kerestük a választ arra, hogy “milyen legyen egy érdi presbiter”, mit várunk el attól, aki ezt a tisztséget vállalja? Ez a válasz született: legyen “házigazda, aktív imaközösségi tag, pászor a maga területén, kézséges, nyitott mások örömére-bánatára, tudjon igével is szolgálni, bizonyságtevő-hitvalló, odaszánt életű, a gyülekezet vezetésével együttműködni kész, vezethető”.

“mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” 2Kor 10,18

Füle Lajos: PRESBITEREK

Kinek lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az ÚR igéje,
és kenyeréből másnak is szel,
az presbiter.
Kinek van szeme más bajára, kinek van füle a más jajára,
s tennivalóit így méri fel,
az presbiter.
Ki másnak vermét sohasem ássa, aki keresztjét nem teszi másra,
s a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.
Ki könyörögni sohase’ restell, ki úgy van ott a gyülekezetben,
mint aki szolgál, mert van mivel,
az presbiter.
Kinek a templom a kegyelem háza, s otthon van benne maga,
családja, bár mindenütt az ÚRRA figyel,
az presbiter.
Aki hitét meg örömmel vallja, mind presbiter,
bár nem az a rangja, de kedves élet ISTEN előtt:
megáldja és megszenteli őt.

Ima presbiteri hivatásokért

Urunk, adj jó presbitereket neünk,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk.
Akik hivatásuk fenségégét átérzik,
és azt nem saját fényüknek tekintik.
Akik szolgálni szeretnének Neked,
és nem uralkodni akarnak helyetted.
Akik a Te igazságaidat hirdetik,
és nem a saját igazságaikat terjesztik.
Akik a Te akaratodat kutatják,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok,
ha miattad őket éri bántás,
hanem mikor miattuk Téged ér ócsárlás.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nemcsak velünk elhitetni akarják.
Végül, Urunk engedd megérteni,
hogy ők is csak emberek,
és ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos Arcod fényét!
Ámen.

Jelölőbizottság tagjai és jelölés

Kedves Testvérek!

A 2018. január 14-i közgyűlésen megtartott szavazás alapján a jelölőbizottság tagjai:

 • Kissné Nyéki Erika – elnök
 • Labossa Péter
 • Nagypál Géza
 • Némethné Tóth Csilla

Feladatuk:

 • A jelölések fogadása
 • Annak eldöntése, hogy a jelöltek választhatóak-e
 • A jelöltek felkeresése
 • A jelölőbizottság szavazatszedő bizottság is

A jelölés határideje 2018. február 11.

A 2018. évi tisztújító választás

Ebben az évben a gyülekezetben tisztújító választás lesz. Ennek időpontjai:

 • 2018-01-11 – Presbiteri ülés – az egyházközségi közgyűlés előkészítése
 • 2018-01-14 – Egyházközségi közgyűlés – jelölőbizottság választása
 • 2018-02-11 – Jelölési határidő: a gyülekezeti tagok eddig az időpontig jelölhetnek a különböző tisztségekre a jelölőbizottság tagjainál.
 • 2018-03-08 – Presbiteri ülés – a jelöltek listájának véglegesítése és a 2017-es zárszámadás elfogadása
 • 2018-03-11 – A jelöltek bemutatkozása az istentiszteleten
 • 2018-03-18 – Egyházközségi választó közgyűlés
 • 2018-03-25 – Az új tisztségviselők beiktatása az istentiszteleten
 • 2018-03-26 – Az új presbitérium első ülése – a 2018. év költségvetésének elkészítése-elfogadása

Ünnepi istentiszteleti rend – 2017 Karácsony

Ünnepi istentiszteleti rend:

Thököly utcai templom:

2017.12.24-Ádvent IV. vasárnap-10.00

2017.12.24 -Szenteste -15.00

2017.12.25- Karácsony I. nap- 10.00 Úrvacsora

2017.12.26-Karácsony II. nap- 10.00 Úrvacsora

2017.12.31-Karácsony utáni vasárnap- 10.00

2017.12.31-Óéveste-18.00

2017.01.01- Újév-10.00-Úrvacsora

Százhalombatta református templom:

2017.12.25. Karácsony I. nap -17.00 Úrvacsora

 

Árpád utca-Napfényotthon:

2017.12.25.-Karácsony I. nap-8.30 Úrvacsora

Kende utca-Napfényotthon:

2017.12.19. -16.00-ökumenikus istentisztelet

2017.12.24. Istentisztelet 8.30 Úrvacsora

Ófalu-Napfényotthon:

2017.12.22.- 9.00 Istentisztelet Úrvacsora 

Városi protestáns istentisztelet a főtéren szeptember 3-án

Szeretettel várunk mindenkit a 2017. szeptember 3-i, a reformáció 500. évének alkalmából szervezett városi istentiszteletre.

Helyszín: Érd főtere, rossz idő esetén pedig a művelődési ház
Időpont: 2017-09-03 11:00-12:40
Igét hirdet: Labossa Péter

A gyermekek számára az istentisztelet alatt biztosítunk gyerekfoglalkozást  a VISZ gyermekmisszió munkatársai szolgálatával – ovisoknak és iskolásoknak – a művelődési ház aulájában/előterében

A templomban ezen a napon nem lesz istentisztelet.

Gyülekezeti kirándulás Debrecenben és Nyíregyházán

Szeretettel várunk mindenkit a 2017. szeptember 16-17 közötti gyülekezeti kiránduláson. A helyszín: Debrecen (szombaton) és Nyíregyháza (vasárnap).

Tervezett programok 

Debrecen (szeptember 16.): 

 • Déri Múzeum – tárlatvezetéssel
 • Református Kollégium Múzeuma 
 • Református Nagytemplom 

Nyíregyháza (szeptember 17.):

 • Istentisztelet – Evangélikus Nagytemplomban
 • Evangélikus Nagytemplom és tárlatának megtekintése
 • Luther 95 tételének jelentősége – Adámi László előadása

Kedvezményes részvételi díj:

 • felnőtteknek: 6000 Ft/fő
 • gyerekeknek 14 éves korig: 4000 Ft/fő 
  Tartalmazza a szombati vacsorát, a vasárnapi reggelit és ebédet.

Gyülekező a templom előtt szombaton 7:00-kor, tervezett érkezés vasárnap, az esti órákban.

Jelentkezés: Nagypál Gézánál, a teljes részvételi díj megfizetésével.

Tavaszi és nyári alkalmak

Reformációi GYÜLEKEZETI NAP- Személyes reformáció
2017. május 21-én, vasárnap 10:00-16:00 gyülekezti napot tartunk az Érd- Parkvárosi Napközis Táborban

GYEREKHÉT
2017. június 19-23-ig gyerekhetet, 5 Napos Klubot tartunk az 5-12 éves korosztálynak. Naponta 9:00-12:00-ig lesznek az alkalmak a Thököly Imre u. 19/a-ban, “Az egyetlen út” címmel

LÁNYTÁBOR
Lányoknak , a 11-14 éves korosztálynak szervezünk tábort 2017. június 26-30-ig Miszlán

NYÁRI CSALÁDOSHÉT
2017.július 31-augusztus 2-ig, Miszlán, gyülekezetünk fiatal családjainak tartunk alkalmat- Reformáció a családban címmel

IFJÚSÁGI HÉT
Piliscsabán 2017. július 24-29-ig, 12-30 éves korig (junior és senior)az EKE szervezésében /EKE – Evangélikusok Közössége az Evangéliumért/

FELNŐTT HITMÉLYÍTŐ HÉT 2017.augusztus 14-19-ig Piliscsabán az EKE szervezésében (18-99 éves korig).

AUTÓBUSZKIRÁNDULÁS
Reformációi kirándulás – Debrecenbe és Nyíregyházára 2017. szeptember 16-17.

Reformációi Ünnepi istentisztelet 2017.10.31.

ÁDVENTI KONCERT
2017.12.10. Az Érdi Bach Kamarazenekar közreműködésével

ÁDVENTI IGEHÍRDETÉS SOROZAT
Az ádventi szerdákon 18:00-tól – a Négy Sola

Nagyheti és húsvét ünnepi istentiszteleti rend

Nagyhéten és húsvétkor a következő istentiszteletek lesznek:

Érd, Thököly utcai templom:

2017-04-13 Szerda- 18:00 – böjti sorozat
2017-04-14 Nagycsütörtök -18:00 istentisztelet úrvacsorával
2017-04-15 Nagypéntek – 18:00 istentisztelet – Passió (Jézus szenvedéstörténete) olvasás – úrvacsorával
2017-04-16 Húsvét vasárnap- 10:00 istentisztelet úrvacsorával / gyerekfoglalkozás
2017-04-17 Húsvét hétfő- 10:00 istentisztelet úrvacsorával / gyerekfoglalkozás

Százhalombattai Református Templom:

2017-04-16. Húsvét vasárnap – 17.00 istentisztelet úrvacsorával

Napfény Otthonok:

Napfény Otthon – Ófalu: 2017-04-15 Nagypéntek 9:00 Passió úrvacsorával
Napfény Otthon – Árpád u.: 2017-04-16 Húsvét vasárnap 8:30 istentisztelet úrvacsorával
Napfény Otthon – Kende u.: 2017-04-17 Húsvét hétfő 8:30 istentisztelet úrvacsorával